Proč my? 


Na firemní kurzy jsme schopni zařídit dotace. Tudíž firmy  budou mít kurzy o mnoho levnější.

Vzděláváme jinak. Tím, že kurzy jsou doslova protkané poznatky z psychologie, neurovědy, epigenetiky, poznatky z lékařství, také kvantové fyziky a dalších oborů jako je například koučink ve vztahu k fungování člověka jako myslící, emocionální bytosti v návaznosti na tělo, je pohled na vzdělání odlišný od klasických kurzů.

Vše je propojené a je dobré vidět tu propojenost. Pak máte zcela jiné možnosti uvažování a tím snadnější rozhodování. 

Když víte, jak funguje myšlení v návaznosti na biochemii, která navozuje nějaké pocity, emoce, tak je logické, že si můžete tyto procesy do značné míry  sami ovlivnit a řídit si je. A to je obrovská pomoc do života

Následně si můžete u sebe měnit vše, co potřebujete. A to pomocí sebe koučinku.

Teorie je méně a je více praktických cvičení, která jsou orientována do prožitku, protože to je to, co v člověku zůstane. A pokud jsou tyto prožitky následně kultivovány, je to velká pomoc na cestě ke změně myšlení, emocí, chování a následně osudu a životní cesty.


 1. Proč bych si měl vybrat právě vaše školení a ne konkurenci?                                                                                      Odpověď: Naše školení se zaměřuje na praktické a okamžitě použitelné dovednosti. Poskytujeme individuální přístup a podporu i po skončení kurzu, což nám umožňuje zajistit, že každý účastník dosáhne svých cílů. My neprodáváme skoleni, ale úspěch a spokojenost (prostřednictvím skoleni)!
 2. Co nabízíte navíc oproti ostatním školením na trhu?                                                                                                              Odpověď: Nabízíme jedinečnou kombinaci sebe koučinku, emoční inteligence a koučovací komunikace. Naši školitelé jsou odborníci s mnohaletou praxí a nabízíme praktické nástroje a techniky, které můžete okamžitě aplikovat ve svém každodenním životě.
 3. Jaké konkrétní výsledky mohu očekávat po absolvování vašeho školení?                                                                    Odpověď: Můžete očekávat zlepšení ve schopnosti řídit své emoce, efektivněji komunikovat, stanovovat si a dosahovat cíle a zlepšení vztahů v osobním i profesním životě. Naši absolventi často hlásí zvýšené sebevědomí a lepší zvládání stresu. Někteří si dokonce udělají svou životní VIZI.
 4. Máte nějaké certifikáty nebo akreditace, které by potvrzovaly kvalitu vašeho školení?                                        Odpověď: Ano, naše školení jsou certifikována renomovanými institucemi v oblasti koučinku a emoční inteligence. Navíc naši školitelé mají příslušné certifikace a dlouholeté zkušenosti. Studují také neurovědu, kvantovou fyziku, lékařství a další vědní obory, avšak pouze ve vztahu ke koučovací nebo terapeutické stránce práce s lidmi. 
 5. Jaké jsou vaše zkušenosti a kvalifikace jako školitel?                                                                                                      Odpověď: Naši školitelé mají více než 10 let zkušeností v oboru a jsou certifikovaní profesionálové v oblasti koučinku, emoční inteligence a komunikace. Pravidelně se také vzdělávají a sledují nejnovější trendy a výzkumy v oboru.
 6. Můžete mi poskytnout reference od bývalých účastníků vašich kurzů?                                                                    Odpověď: Ano, máme mnoho pozitivních referencí od našich absolventů, které vám rádi poskytneme. Mnoho našich klientů také sdílí své zkušenosti a úspěchy na našich webových stránkách.
 7. Jak dlouho trvá, než se projeví výsledky vašeho školení?                                                                                              Odpověď: Některé výsledky, jako zlepšená komunikace a zvládání emocí, můžete zaznamenat již během kurzu. Dlouhodobější změny, jako je zvýšené sebevědomí a zlepšení vztahů, mohou trvat několik týdnů až měsíců pravidelného používání naučených technik.
 8. Jakým způsobem mě vaše školení připraví na reálné situace?                                                                            Odpověď: Naše školení zahrnují praktické cvičení, simulace a role-play, které jsou navrženy tak, aby vás připravily na skutečné situace. Poskytujeme také individuální koučink a podporu, abyste mohli efektivně aplikovat naučené dovednosti.
 9. Co se stane, pokud nebudu spokojený s výsledky školení?                                                                                            Odpověď: Nabízíme záruku spokojenosti. Pokud nebudete spokojeni s výsledky, můžete požádat o refundaci nebo další individuální sezení, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů.
 10. Jak se liší vaše metoda sebe koučinku od jiných metod na trhu?                                                                                    Odpověď: Naše metoda sebe koučinku je unikátní kombinací vědecky ověřených technik a praktických nástrojů, které jsou snadno použitelné v každodenním životě. Zaměřujeme se na holistický přístup, který zahrnuje nejen myšlení a chování, ale také emoční pohodu a vztahy. 
 11. Jaké konkrétní techniky emoční inteligence vyučujete?                                                                                                    Odpověď: Vyučujeme techniky jako je rozpoznávání a pojmenování emocí, zvládání stresu, empatie, aktivní naslouchání a efektivní koučovací komunikace. Tyto techniky jsou navrženy tak, aby vám pomohly lépe porozumět sobě i ostatním.
 12. Jak budete měřit úspěšnost školení?                                                                                                                                      Odpověď: Úspěšnost školení měříme pomocí zpětné vazby od účastníků, sledováním jejich pokroku a dosažení stanovených cílů. Nabízíme také follow-up sezení, abychom zajistili, že naučené dovednosti jsou úspěšně aplikovány.
 13. Jaký je váš přístup k řešení konfliktů v týmu?                                                                                                            Odpověď: Učíme techniky, jako je aktivní naslouchání, empatie, asertivní komunikace a hledání win-win řešení. Zaměřujeme se na otevřenou a konstruktivní koučovací komunikaci, která podporuje spolupráci a řešení konfliktů.
 14. Jaké nástroje a zdroje poskytujete pro podporu účastníků po skončení školení?                                                    Odpověď: Poskytujeme přístup k online materiálům, videím, článkům a dalším zdrojům. Nabízíme také follow-up sezení a možnost konzultací s našimi školiteli. !!! POKUD PŘIPRAVUJEME NOVÝ KURZ, BUDE PRO ÚČASTNÍKY NAŠICH KURZŮ VČLENSKÉ SEKCI ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY. TIM BUDE ZARUČENÉ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ ODEVZDÁVÁNÍ IMPULZU DO OSOBNÍHO A PRACOVNÍHO ŽIVOTA!!!
 15. Jak se vyrovnáváte s různými úrovněmi zkušeností a znalostí mezi účastníky?                                                  Odpověď: Naše školení jsou navržena tak, aby byly přístupné pro všechny úrovně. Používáme individuální přístup a poskytujeme materiály a cvičení, které jsou přizpůsobeny potřebám a úrovním každého účastníka.
 16. Jaké jsou vaše dlouhodobé strategie pro udržení dosažených výsledků?                                                                    Odpověď: Doporučujeme pravidelnou praxi naučených technik a poskytujeme kontinuální podporu prostřednictvím follow-up sezení a konzultací. Nabízíme také pokročilé kurzy a workshopy pro další rozvoj.
 17. Jaká je vaše politika ohledně refundací, pokud nebudu spokojený?                                                                                Odpověď: Nabízíme záruku spokojenosti. Pokud nebudete spokojeni s výsledky, můžete požádat o refundaci nebo další individuální sezení, abychom vám pomohli dosáhnout vašich cílů.
 18. Můžete mi vysvětlit rozdíly mezi asertivitou a agresivitou, jak je učíte ve svých kurzech?                              Odpověď: Asertivita je schopnost vyjádřit své potřeby a názory jasně a sebejistě, aniž byste poškodili práva ostatních. Agresivita naopak zahrnuje nerespektování práv druhých a může vést ke konfliktům. Naše kurzy se zaměřují na rozvoj asertivních dovedností pro efektivní a respektující komunikaci.
 19. Jak se vaše školení adaptuje na různé kulturní a pracovně-právní prostředí?                                                    Odpověď: Naše školení jsou flexibilní a přizpůsobitelná různým kulturním a pracovně-právním prostředím. Používáme univerzální principy a techniky, které lze aplikovat v různých kontextech, a jsme otevřeni úpravám na základě specifických potřeb účastníků.
 20. Jakým způsobem zahrnujete nejnovější výzkum a trendy do vašich školení?                                                      Odpověď: Naši školitelé pravidelně sledují nejnovější výzkumy a trendy v oblasti koučinku, emoční inteligence a komunikace. Také neurovědy, kvantové fyziky, lékařství a dalších vědních oborů, a to z pohledu praktického fungování člověka v životě z pohledu myšlení, emocí a těla. Tyto poznatky integrujeme do našich kurzů, abychom zajistili, že naši účastníci získávají aktuální a relevantní informace.

     21.    Otázka: Jaké budou praktické výsledky?

             Odpověď: Po absolvování našeho školení můžete očekávat následující praktické výsledky:

 • Zlepšení komunikačních dovedností:
  • Naučíte se efektivně komunikovat, jasně vyjadřovat své myšlenky a pocity, a lépe naslouchat druhým.
  • Praktickým výsledkem bude schopnost vést konstruktivní dialogy v osobním i profesním životě. Což vede ke zdravým vztahům.
 • Zvýšení emoční inteligence:
  • Získáte schopnost rozpoznávat a řídit své emoce a také lépe chápat emoce ostatních.
  • To povede k lepšímu zvládání stresu a konfliktních situací, což je klíčové pro zdravé vztahy a týmovou spolupráci.
 • Rozvoj sebevědomí a asertivity:
  • Naučíte se asertivně prosazovat své potřeby a názory, aniž byste ohrožovali práva druhých.
  • Budete fungovat v módu: moje potřeby, tvoje potřeby, řešení win-win.
  • Tento přístup vám pomůže lépe řídit své osobní a pracovní vztahy a dosahovat svých cílů.
 • Lepší zvládání kritiky a stresu:
  • Získáte techniky, jak efektivně zvládat kritiku a využít ji jako konstruktivní zpětnou vazbu. Budete umět kritiku odmítnout v případě, že nebude pomocná, konstruktivní.
  • Naučíte se různé metody pro zvládání stresu, které vám pomohou udržet klid a koncentraci i v náročných situacích.
 • Efektivní stanovení a dosažení cílů:
  • Naučíte se, jak si stanovit realistické a dosažitelné cíle, a vytvořit akční plány pro jejich splnění.
  • Budete schopni sledovat svůj pokrok a upravovat své strategie podle potřeby, což zvýší vaši produktivitu a úspěšnost.
 • Zlepšení vztahů:
  • Díky lepším komunikačním a emočním dovednostem zlepšíte kvalitu svých vztahů s rodinou, přáteli i kolegy.
  • Budete schopni vytvářet a udržovat zdravé, podporující a respektující vztahy
 • Zvýšená schopnost vést a motivovat:
  • Rozvinete své vůdčí schopnosti, což vám umožní efektivněji vést týmy a motivovat ostatní k dosažení společných cílů.
  • Tento praktický výsledek bude mít přímý dopad na vaši kariéru a profesní růst.

Tyto praktické výsledky vám nejen pomohou zlepšit váš osobní život, ale také zvýší vaši hodnotu na pracovním trhu a přispějí k vašemu celkovému úspěchu a spokojenosti.

Vše orientované k mottu:

Motto:

"Věříš tomu, co říkám? Nevěř! Jdi, zkus to projít svým vlastním prožitkem a vezmi si z toho to nejlepší pro sebe."

Danniel Ronny Faith

ROVNOVÁHA

Mysli srdcem a ciť rozumem.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktní formulář